<p>In wat een bijzondere periode leeft de mensheid?</p> <p>Een virus dat de aarde rondgaat, mensen die geconfronteerd worden met allerlei gevoelens en emoties, de eigen angst en die van anderen.</p> <p>De (on)zinnigheid van maatregelen waarbij het individu meer afgescheiden wordt van het collectief. Het collectief waarbij vanuit verschillende hoeken vooral angst gepredikt wordt. Waarbij cijfers meer belang hebben dan wat ons als mensen verbindt: liefde, vertrouwen, overgave en nabijheid.</p>


Alle meditaties zijn voorlopig afgelast. Dit totdat er opnieuw mogelijkheid is om in groep samen te komen.


Rust en ontspanning zijn enkele van de vele effecten van meditatie. Maar wat als Onrust of Verwarring als effect ontstaan na een meditatiesessie?